Morgan Andersen vs Aftenposten

Vår reporter, Kristian Bolstad, vil rapportere live fra dag tre i rettssaken mellom Morgan Andersen og Aftenposten. I dag er det sluttprosedyrer. Følg utviklingen løpende under denne saken.


Morgan Andersen møter Aftenposten  i en ny rettsrunde etter at han tapte saken i Lagmannsretten.

Klar for nok en runde i retten

Det er Aftenpostens artikkel «Ny millionutbetaling granskes» som gjorde at den tidligere FFK-direktøren saksøkte avisen for injurierende påstander. I artikkelen ble det fremsatt påstand om at en av de siste tingene Morgan Andersen gjorde som ansatt i Fredrikstad Fotballklubb, var å inngå en avtale med spilleren Abgar Barsom.

For ett år siden tapte Andersen saken i tingretten, men sa tidlig at han kom til å anke saken. Nå er det ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.

Jeg har satt av ti år av livet mitt til å rydde opp i ting jeg mener er feil. Jeg er nødt til å ta de grepene for å kunne leve et normalt liv. Jeg vil alltid kjempe mot det som er feil, sa Andersen like etter saken i fjor.

Andersen klaget også til Pressens faglige utvalg (PFU), fordi han hevdet at Aftenposten hadde brutt god presseskikk. PFU konkluderte i juni 2012 med at Aftenposten hadde brutt god presseskikk, nærmere bestemt Vær Varsom-plakatens pkt 4.14, for manglende samtidig imøtegåelse, og pkt 3.2, for utilstrekkelig kildegrunnlag og dokumentasjon i lys av mangelen på samtidig kommentar fra Andersen.


Leveres av Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement